1. Ogólne postanowienia:

1.1 Regulamin opisuje zasady gry, rezerwacji, bezpieczeństwa usług, które organizuje firma: The Black Cat Escape Room Łukasz Rynkowski, Aleje Jerozolimskie 155/77, 02-326 Warszawa, NIP 953-253-63-49

1.2 Osoba, która dokonuje rezerwacji poprzez stronę: www.blackcatescape.pl lub poprzez telefon ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i poinformować o jego treści pozostałych graczy. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

1.3  Gra odbywa się w pomieszczeniach („Pokojach”) w budynku („Lokalu”) przy ulicy Aleje Jerozolimskie 155/77, 02-326 Warszawa

1.4 Każdy z uczestników, który towarzyszy osobie, która dokonała rezerwacji przystępując do gry – akceptuje tym samym regulamin. Każdy z uczestników ma obowiązek przestrzegać poleceń obsługi lokalu.

1.5 Każda osoba, która przebywa w lokalu, a nie korzysta z rozrywki ma obowiązek przestrzegać regulamin i poleceń pracowników.

 

  1. Rezerwacja i płatność

2.1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową www.blackcatescape.pl; www.lockme.pl; telefonicznie pod numerem +48 881 612 321; osobiście w Lokalu lub poprzez innych partnerów, którzy oferują usługi Black Cat Escape Room.

2.2. Dane potrzebne do rezerwacji to: nazwa pokoju; data i godzina; imię i nazwisko, mail, telefon osoby rezerwującej; metoda płatności; akceptacja regulaminu

2.3. Użytkownik po złożeniu rezerwacji, otrzyma potwierdzenie drogą mailową na adres podany podczas rezerwacji.

2.4. Korzystanie z usług Black Cat Escape Room jest płatne zgodnie z cennikiem na stronie internetowej www.blackcatescape.pl. Ceny na stronie są cenami brutto.

2.5 W wypadku zakupu biletu wstępu do Escape Room u partnerów – cennik obowiązujący jest przedstawiony przez partnerów.

2.6 Opłaty za bilet do Escape Roomu dokonać można gotówką w Lokalu lub poprzez przelew bankowy

2.7 Uczestnik, który anuluję rezerwację, otrzyma zwrot pieniędzy tylko w sytuacji, kiedy wysłał on wiadomość mailową na adres info@blackcatescape.pl lub poinformował o tym telefonicznie pod numerem  +48 881 612 321 do 24h przed terminem rezerwacji. Dla przykładu jeżeli klient posiada rezerwację na Dom Mordercy 14.10.2016 na godzinę 20:00, i poinformuje o rezygnacji w dniu 13.10.2016 o godzinie 15:00 – to otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak poinformuje o swojej rezygnacji w dniu 13.10.2016 o godzinie 21:00 – to nie otrzyma on zwrotu środków.

2.8 Zakup vouchera odbywa się poprzez stronę internetową blackcatescape.pl – zakładka voucher lub osobiście w Lokalu.

2.9 Voucher jest jednokrotnego użytku, a jego termin ważności wynosi 6 miesięcy. Nie ma możliwości wydłużenia ważności vouchera.

2.9.1 Reklamacje dotyczące świadczonych usług – zarówno dotyczących rezerwacji, zakupu vouchera czy jakości świadczonych usług można zgłaszać pod adresem mailowym info@blackcatescape.pl w ciągu 14 dni od dnia zakupu lub wykonanej usługi. Reklamacja będzie rozpatrywana do 14 dni.

 

  1. Gra

3.1 Gra odbywa się w Lokalu w jednym z 4 pokoi: Dom Mordercy, Sex Room, Bunkier, Dach

3.2 W pokojach: Bunkier i Dach nie obowiązuje limit wiekowy. W pokoju Dom Mordercy minimalny wiek uczestnika to 12 lat, a w pokoju Sex Room – 16 lat. Uczestnicy dokonując rezerwacji w którymkolwiek z ww. pokoi – potwierdzają, że zapoznali się z opisem i nie będą rościli żadnych pretensji ze względu na wystrój, atmosferę i rekwizyty znajdujące się we wnętrzu.

3.3 Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w sytuacji wcześniejszego przerwania gry na życzenie, któregoś z graczy lub całej grupy.

3.4 W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy. W Sex Room może uczestniczyć do 12 uczestników. Wtedy za każdą osobę powyżej 5 graczy doliczana jest kwota 30 zł.

3.5 Czas gry wynosi 60 minut. Pracownicy obsługi mogą doliczyć dodatkowy czas gry, jeżeli uczestnikom nie uda się w tym czasie zakończyć zabawy.

3.6. Gra polega na rozwiązaniu zagadek logiczno-zręcznościowych. Po rozwiązaniu wszystkich gracze kończą zabawę.

3.7 Należy przyjść do Lokalu 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu wyjaśnienia zasad i przygotowania się do gry. Dla osób, które przyjdą po wskazanym czasie, czas gry zostanie skrócony.

 

  1. Bezpieczeństwo

4.1 Zakazuje się udziału w grze osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Lokalu mogą odmówić wzięcia udziału w zabawie, jeżeli którykolwiek z uczestników złamie tą zasadę. W wypadku odmowy gry z ww. powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy. The Black Cat Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu lub straty w mieniu osób, które są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4.2 Zakazuje się korzystać z telefonów komórkowych, aparatów lub innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas gry. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników używa ww. urządzenie może przerwać grę grupie. W wypadku przerwania gry z ww. powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

4.3 Udział w zabawie nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów Pokoi. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników zachowuje się ww. sposób może przerwać grę. W wypadku przerwania gry z ww. powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

4.4  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu The Black Cat Escape Room

4.5 Przebieg gry jest monitorowany i utrwalany. Nagrania z monitoringu mogą są wykorzystywane w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników gry. Fragmenty filmów mogą być wykorzystane do promocji na stronie www.blackcatescape.pl lu na firmowym fanpage: www.facebook.pl/blackcatescape. Na życzenie uczestnika gry materiały te mogą zostać usunięte.

4.6 Zakazuje się wnosić i używać jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych i budowlanych takich jak: broń, nóż, amunicja, maczety, tasaki, śrubokręty, klucze hydrauliczne etc.

4.7 . Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsją, w trakcie leczenia psychicznego. Black Cat Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze osób cierpiących na ww. przypadłości.

4.8 Każdy Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.

4.9 The Black Cat Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za straty w mieniu i uszczerbek na zdrowiu osób, które nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to min. wkładania palców rąk do gniazdek elektrycznych, wchodzenia na meble i innych zachować podczas, których uczestnik naraża się na uszczerbek na zdrowiu.

4.91 Pokój Dach – umiejscowiony jest na tarasie na zewnątrz. Zabrania się wychylania za barierki czy wchodzenia na meble i inne przedmioty znajdujące się na tarasie. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników zachowuje się ww. sposób może przerwać grę. W wypadku przerwania gry z ww. powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy. Firma Black Cat Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za straty w mieniu i zdrowiu wynikłe z ww. zachowania.

4.92. W przypadku naruszenia przedstawionych zasad bezpieczeństwa Uczestnik może zostać usunięty z Lokalu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za grę.

4.93. Black Cat Escape Room nie ponosi odpowiedzialności za traty na osobie i mieniu, które powstały z winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej.

4.94. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.